Podnoszenie kwalifikacji urzędników ma równie istotne znaczenie, jak w biznesie. Administracja publiczna ma jednak szczególne wymagania związane z obszarem szkoleniowym. Jakie rodzaje szkoleń adresowane są do pracowników urzędów?

Pracownicy urzędów gmin, miast, urzędów wojewódzkich, centralnych i w końcu ministerstw powinni wyróżniać się odpowiednim kompetencjami, aby wykonywać prawidłowo swoje obowiązki.

Stale zmieniające się przepisy, procedury, a nawet nowe systemy komputerowe wymagają jednak ciągłego zdobywania nowej wiedzy. W administracji publicznej również istotne są umiejętności miękkie – związane z obsługą klientów, zarządzaniem czasem czy zespołem pracowników. Właśnie dlatego każda dobra firma szkoleniowa kierująca swoje usługi do administracji publicznej może zaprezentować wachlarz różnych szkoleń dla urzędników.

Rodzaje szkoleń dla urzędników

Dostępne szkolenia dla sektora publicznego można podzielić pod względem zawartości merytorycznej na dwie kategorie: szkolenia twarde oraz miękkie. Szkolenia twarde odnoszą się do kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do prowadzenia pacy, z kolei szkolenia miękkie pozwalają na poprawę umiejętności personalnych – indywidualnych cech uczestników.

Szkolenia twarde dla administracji publicznej – wybrany zakres tematyczny:
– finanse publiczne,
– księgowość,
– przepisy prawne,
– kadry i płace,
– zamówienia publiczne,
– ochrona danych osobowych,
– public relations (PR),
– Unia Europejska.

Szkolenia miękkie dla administracji publicznej – wybrany zakres tematyczny:
– zarządzanie czasem,
– zarządzanie zespołem,
– zarządzanie rozwojem pracowników,
– wystąpienia publiczne,
– komunikacja interpersonalna,
– obsługa klienta w administracji publicznej,
– poprawność językowa w dokumentach urzędowych.

Sposób prowadzenia szkoleń dla urzędników

Ponadto szkolenia dla urzędników dzielone są pod kątem formy ich prowadzenia. Firma szkoleniowa może zaproponować naukę w różnych formach, które pozwalają na dopasowanie procesu edukacyjnego do konkretnych potrzeb.

Szkolenia dla sektora publicznego prowadzone są jako:
– szkolenia otwarte,
– szkolenia zamknięte,
– szkolenia online.

Szkolenia otwarte dedykowane są dla wszystkich zainteresowanych. Najczęściej są to kursy organizowane zarówno dla administracji publicznej, jak i sektora prywatnego. Do wzięcia udziału w szkoleniu należy się na nie zapisać. Najczęściej odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej.

Szkolenia zamknięte prowadzone są dla grup zamkniętych, najczęściej pracowników jednego albo kilku urzędów. Mogą odbywać się stacjonarnie w urzędzie, siedzibie firmy szkoleniowej lub wyjazdowo. Istnieje możliwość rozbudowy tematyki szklenia.

Popularność zyskują również szkolenia online, które prowadzone są za pośrednictwem komunikatorów internetowych.